Halk, AB ve Rusya hakkında ne düşünüyor

AB'ye üyelik müzakerelerin durdurulmasını olumsuz görenlerin oranı yüzde 47.4. "Türkiye AB'den uzaklaşıyor mu?" sorusuna her 4 katılımcıdan 3'ü "Evet" dedi. Türkiye ile Rusya ilişkilerini destekleyenler yüzde 86.6.

Habertürk ve Andy-Ar, Türkiye'nin nabzını tuttu. Dev anketten çıkan sonuçlara göre, AB'ye üyelik müzakerelerin durdurulmasını olumsuz görenlerin oranı yüzde 47.4. 'Müzakerelerin durması olumlu' diyenlerin yüzdesi ise 44.3. "Türkiye AB'den uzaklaşıyor mu?" sorusunu her 4 katılımcıdan 3'ü "Evet" diye yanıtladı. Avrupa'yı göçmen sorununda samimi bulmayanların oranı yüzde 86.7 olurken, Türkiye ile Rusya ilişkilerini destekleyenler yüzde 86.6'yı buldu.

Habertürk, genel ve yerel seçimlerde gerçeğe en yakın sonuçları kamuoyuna sunan Andy-Ar sosyal araştırmalar merkezi ile Türkiye'nin gündemine ilişkin halkın nabzını tuttu. 15-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde, 1516 denekle görüştü. İşte Türkiye'nin gündeme ilişkin değerlendirmesi...

AK PARTİ İLE MHP'LİLER MÜZAKERELERİN DURDURULMASINA OLUMLU BAKIYOR

Andy-Ar, anket katılımcılarına "AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulması Türkiye için olumlu mu olumsuz mu?" diye sordu. Katılımcıların yüzde 47.4'ü 'Hayır olumlu değil' derken, yüzde 44.3'ü 'Evet olumlu' cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 7.7'si ise 'Fikrim yok, bilmiyorum' dedi.

Seçmenlere göre dağılıma bakıldığında ise AK Partili seçmenin yüzde 58.6'sı, MHP'li seçmenin ise yüzde 54.2'si müzakerelerin durmasını 'olumlu' olarak görüyor. CHP'li seçmenin yüzde 75.5'i, HDP'li seçmenin ise yüzde 81.9'u müzakerelerin durmasını 'olumsuz' olarak yorumluyor.

AB'DEN UZAKLAŞIYORUZ DİYENLER: YÜZDE 75.3

Araştırma şirketi katılımcılara "Türkiye, AB'den uzaklaşıyor mu?" diye sordu. Katılımcıların yüzde 75.3'ü 'Evet' yanıtını verirken, yüzde 19.9'u 'Hayır' dedi. Yüzde 4.6'sı ise 'Fikrim yok' yönünde değerlendirmede bulundu.

Seçmene göre dağılımda CHP'li seçmenin yüzde 88'i, MHP'li seçmenin yüzde 79.6'sı, HDP'lilerin yüzde 78.7'si ve AK Partili seçmenin yüzde 70.3'ü Türkiye'nin AB'den uzaklaştığını belirtti.

"HER ŞEYE RAĞMEN AB'YE DESTEK VAR"

ANDY-AR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar'ın, anket sonuçlarıyla ilgili yorumu şöyle: "Halkın AB'ye girme arzusu uzun yıllara dayandığı için aslında geçmişteki destek oranlarına kıyasla bugün oldukça büyük bir azalma eğilimi gözlemliyoruz. Son zamanlarda kamuoyu önünde liderlerin ve özellikle Cumhurbaş- kanı Erdoğan'ın sert üslubu AB'ye karşı olan desteği azaltmış görü- nüyor. Bundan 6 ay öncesinde yüzde 75, daha önceki yıllarda yüzde 80'leri aşan eğilimin bugün çok uzağında olumsuza döndüğünü gösteriyor! Ancak her şeye rağmen yeni bir alternatifle ilgili bilgi sahibi olmaması halen en iyi gördüğü alternatif olduğunu da gösteriyor. Bu uzaklaşma görüntüsü kamuoyunda yer buldukça ve değerlendirildikçe destek oranının daha da düşme trendinde olduğunu görüyoruz!

HALKIN ÜYELİK İNANCI YOK

Ayrıca AB'nin 15 Temmuz, öncesi veya hemen sonrasındaki samimiyetsiz ve ikircikli bir yaklaşımı olduğuna dair genel bir kanaat burada belirleyici önemli başlıklardan diğerleri. Halka 'AB sizce Türkiye'yi üye yapacak mı?' diye sorulduğunda ise bunun gerçekleşmesinin inancı neredeyse yok denebilecek düzeyde.

'KADINLAR DAHA YAKIN'

AB ile ilişkilerin olumlu olmasını bekleyenler erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görünüyor. AK Parti ve MHP seçmenleri olumsuz yaklaşırken CHP seçmenleri AB'den uzaklaşmayı doğru bulmuyor. Aynı zamanda eğitim seviyesi yükseldikçe AB'ye destek oranı artış gösteriyor."

GÖÇMEN SORUNUNDA AB SAMİMİ DEĞİL: YÜZDE 86.7

"Sizce AB, göç-men sorununda samimi mi?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 86.7'si 'Hayır' dedi. Samimi görenlerin oranı ise yüzde 10.1 oldu.

Seçmene göre dağılımda ise AB'yi, MHP'li seçmenin yüzde 88'i, AK Partili seçmenin yüzde 87.6'sı, CHP'lilerin yüzde 86.8'i ve HDP'lilerin yüzde 78.7'si 'samimi bulmadığını' söyledi.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNİ DESTEKLEYENLERİN ORANI YÜZDE 86.6

Uçak krizinin aşılmasının ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesi de katılımcılara soruldu. Türkiye ile Rusya ilişkilerinin gelişmesini destekleyenlerin oranı yüzde 86.6 çıkarken, ilişkilerin gelişmesini istemeyenlerin yüzdesi 8.8'de kaldı. Yüzde 4.6 ise "Fikrim yok" yanıtını verdi.

Seçmene göre dağılımda ise AK Partili seçmenin yüzde 89'u, CHP ve MHP'li seçmenin yüzde 88'i ve HDP'lilerin yüzde 85.1'i ilişkilerin gelişmesinden yana olduğunu belirtti.

"AB VE ABD'YE GÖRE EN İYİ DOST ÜLKE ŞİMDİLİK RUSYA"

Faruk Acar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ankete yansımasını şöyle değerlendirdi: "Rusya ile uçak krizi sonrasında büyük bir düşmanlığa dönüşen bir duygu hâkimken aynı zamanda bu olumsuz durumun Türkiye'ye zarar verdiği görüşü de ifade ediliyordu. Bugün ise bu olayın arkasında FETÖ'nün olduğu algısı ve ilişkilerin tekrar düzelmesi konusunda her iki ülkenin de girişimi sonrasında tam düşmanken tam dost görülen bir ülke konumuna gelindiği görülüyor. En azından AB ve ABD'ye göre en iyi dost ülke şimdilik Rusya olarak yorumlanıyor diyebiliriz."

Kaynak: Habertürk

PAYLAŞ