SPK, şirketlere 500 milyar TL kaynak sağlayacak

SPK Başkanı Ertaş, bu yıl sermaye piyasaları yoluyla şirketlere 500 milyar TL civarında kaynak sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, 2016'da iki büyük reform yapıldığını, bunlardan birinin otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), diğerinin de Türkiye Varlık Fonu olduğunu söyledi. Ertaş, bu yıl sermaye piyasaları yoluyla da şirketlere 500 milyar TL civarında kaynak sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sistemin tasarruf oranlarını önemli oranda yükselteceğini, aynı zamanda vatandaşların emeklilik dönemindeki refahının artmasına imkan sağlayacağını kaydeden Ertaş, uygulamanın yürürlüğe girmesi ile orta ve uzun vadede sistemde yer alan katılımcı sayısı ve katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının toplam varlık değerinin önemli düzeyde artacağını söyledi.

"BES PİYASAYA HAREKET GETİRDİ"

Tasarrufların artırılması suretiyle ülke ekonomisi ve sermaye piyasalarının güçlenmesine, derinleşmesine önemli katkılar sağlanacağını vurgulayan Ertaş, sermaye piyasaları açısından bakıldığında, otomatik katılım uygulamasının portföy yönetim sektöründe rekabet ve verimliliği artırmasını, bunun emeklilik yatırım fonlarının getiri oranlarına artış olarak yansımasını beklediklerini kaydetti.

BES'te yakalanan ivmenin piyasaya getirdiği hareketliliği herkesin gördüğünü ifade eden Ertaş, otomatik katılımlı BES ile bu ivmenin artarak devam edeceğini, bu durumun sermaye piyasalarındaki talep yetersizliğinin giderilmesine önemli katkılar sağlayacağını, bunun da halka arzları teşvik edeceğini vurguladı.

Bu yıl sonuçlarını almaya başlayacakları bir başka önemli reformun Türkiye Varlık Fonu olacağını belirten Ertaş, Türkiye Varlık Fonu'nun, sermaye piyasasını derinleştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin 2023 hedeflerine ulaşmasında da çok önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Ertaş, "Bireysel emeklilik, yatırım fonlarımız ve özel portföy yönetimi ile her geçen gün artan birikimimiz, Türkiye Varlık Fonu ile de zenginleşince yeni yılda daha güçlü, daha fazla alternatifi olan, şirketlerimize farklı finansman imkanları sunan bir sermaye piyasasının oluşumunu kolaylaştıracak." dedi.

"SERMAYE PİYASALARI KURUMSALLAŞMAYA KATKI SAĞLIYOR"

Ertaş, şirketlerin sermaye piyasaları ile tanışmalarının sadece finansman kaynağı sağlamaya katkı sağlamadığını, aynı zamanda bağımsız denetim yaptırma, açıklık, şeffaflık, kayıt içine girme, kurumsallaşma ve kurumsal yönetim ilkelerini uygulama gibi çok sayıda dolaylı faydayı da beraberinde getirdiğini anlattı.

Bu yıl sermaye piyasaları yoluyla şirketlere 500 milyar lira civarında bir kaynak sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Ertaş, sermaye piyasasından yararlanmayı kolaylaştıran, bürokratik süreçleri azaltan, şirket varlıklarının menkul kıymetleştirilerek likidite edilmesine yönelik kolaylaştırıcı düzenlemelere bu yıl da devam edeceklerini söyledi.

"ŞİRKETLER HİSSELERİNİ AB'DE HALKA ARZ EDEBİLECEKLER"

Vahdettin Ertaş, Avrupa Birliği Ülkeleri Sermaye Piyasaları Birliği'nin (ESMA), SPK'nın onayladığı izahnameleri kabul edeceğini ilan ettiğini, SPK izni ile şirketlerin, AB ülkelerinde hisse senetlerini halka arz edebileceklerini belirterek, AB ülkeleri dışında bu yetkiyi alan ikinci ülke olduklarını bildirdi.

Ertaş, artık tüm şirketlerin, AB ülkelerinde gerçekleştirecekleri pay satışı için ilgili ülke otoritesine yapacakları başvuruda SPK tarafından onaylı izahnameyi sunabileceklerini söyledi.

HALKA ARZ İÇİN TEŞVİK SİSTEMİ

Ertaş, "Borsaya girişte nitelikleri yükselttik, çıkışı kolaylaştırdık. Borsada bulunmaktan memnun olmayan, halka açıklık oranı yüzde 2'nin altında olan şirketlere borsadan çıkmayı mümkün kıldık. Bu düzenleme ile tüm iş dünyasına 'korkmayın, gelin, memnun olmazsanız çıkabilirsiniz' mesajını ilettik." diye konuştu.

Halka arzlara ilişkin hukuki altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaptıklarını ve halka arzların önünde mevzuat yönünden herhangi bir engel olmadığını belirten Ertaş, mevcut durumda şirketlerin, halka arz seçeneğinden yeterince yararlanmadığını, küresel konjonktürün de halka açılma yerine şirketleri kredi, tahvil ve bono gibi borçlanma araçlarına yönlendirdiğini kaydetti.

Bunun sürdürülebilir olmadığını, şirketlerin önemli bir kısmının sermaye piyasasına açılma konusunda çok da istekli davranmadığını gördüklerini ifade eden Ertaş, şirketleri halka açılmaya teşvik etmek için tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir teşvik sisteminin yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

"FON BÜYÜKLÜĞÜ ARTTIKÇA YATIRIM KAPASİTESİ ARTACAK"

Vahdettin Ertaş, Türkiye Varlık Fonu'nun hızla büyüyerek Türkiye'de sermaye piyasalarının hem arz hem de talep yönünün güçlenmesine, piyasaların istikrarlı çalışmasına ve derinliğinin artmasına çok önemli destek olacağını söyledi.

Ertaş, fon büyüklüğü arttıkça ülkenin yatırım kapasitesinin de aynı hızda yükseldiğini ve ekonomideki büyümeyi ciddi şekilde desteklediğini kaydetti.

Ertaş, ülkenin maddi varlıklarının; menkul kıymetleştirme yoluyla sermaye piyasalarına aktarılacağını, elde edilecek k finansmanaynaklarla yeni projelerinına önemli katkı sağlayacağını ve orta vadede cari açığın azaltılmasına destek olacağını da söyledi.

KATILIM FONLARI BÜYÜYOR

Özellikle faiz hassasiyeti nedeniyle mali sistemden uzak durma eğiliminde olan yatırımcıların kazanılmasının önem taşıdığını kaydeden Ertaş, "Farklı araçların kullanımının artmasının mali piyasalarda araç çeşitliliği ve riskin dağıtılmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Faize duyarlı vatandaşlarımız için faizsiz araçlardan oluşan katılım emeklilik fonlarını ve yatırım fonlarını düzenledik. Yarım milyondan fazla vatandaşımız halihazırda bu fonlara yatırım yaptı. İnşallah 2017 yılında bu sektörde büyük gelişmeler yaşayacağız" diye konuştu.

PAYLAŞ