Üniversiteye girişte birinci değişmedi

Anadolu liseleri, tüm okul türleri içerisinde lisans programlarına yüzde 29 ile en fazla sayıda öğrenci gönderen liseler oldu.

Bu yıl üniversitelerdeki lisans programlarına en çok Anadolu lisesi mezunları yerleşti. Tüm okul türleri içerisinde lisans programlarına yüzde 29 ile en fazla sayıda öğrenci gönderen Anadolu liselerini, yüzde 23 ile genel liseler takip etti. Özeller ise yüzde 13'lük başarı ile üçüncü sırada yer aldı.

ÜÇTE BİRİ ANADOLU LİSELERİ

2016 ÖSYS sonuçları, hangi lise türünden ne oranda öğrencinin lisans programlarına yerleştiği ile ilgili önemli veriler sunuyor. Bu yıl tüm okul türlerinden dört yıllık lisans programlarına 423 bin 479 aday yerleşti. Bunların yaklaşık üçte birini Anadolu liseliler oluşturdu.

ÖZEL LİSELER ÜÇÜNCÜ SIRADA

Toplamda 733 bin 151 ile en fazla sayıda adayın ÖSYS'ye başvurduğu genel liselerden 95 bin 190 kişi bir lisans programı kazandı. Genel liseler pastadan yüzde 23 ile en büyük ikinci dilimi alırken, bu yıl temel liselerin de dahil olması ile özel liseler yüzde 13 ile üçüncü sıraya yerleşti.

GENEL LİSELERDE KAN KAYBI

2012'den 2016'ya, beş yıllık sürede okul türlerine göre öğrencilerin lisans programlarına yerleşme paylarını şu şekilde:

2012'de toplam yerleşenler içerisinde yüzde 46 ile en büyük orana sahip genel liseler, bu üstünlüklerini geçen yıla kadar sürdürdü. 2015'te yüzde 30 paya sahip bu okul türünü, Anadolu liseleri yüzde 35 ile geride bıraktı. 2016'da da durum değişmedi. Anadolu liseleri yüzde 29 ile ilk sırada yer alırken, genel liseler yüzde 23'e kadar geriledi. Uzmanlar, genel liseden; meslek veya Anadolu lisesine dönüştürülen okul sayısının son yıllarda artmasının bu tablonun ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtiyor.

ÖZELLER TAVAN YAPTI

2012'den 2015'e lisansa yerleşen tüm adaylar arasında özel lise mezunlarının oranı yüzde 7 civarında kalırken, 2016'da bu oran yüzde 13'e kadar yükseldi. Ancak 2015'te bir lisans programına yüzde 27.28 oranında yerleşen özel lise öğrencileri bu yıl yüzde 50'nin üzerinde bir oran yakaladı. Böylece özel liseler başarılarını geçen yıla göre yüzde 22.73 artırdı. Bu sıçrama lisansa yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin sayılarına da yansıdı. 2015'te özel liselerden lisans programı kazanan öğrencilerin sayısı 30 bin 291 olurken, bu yıl ise 95 bin 36 öğrenci dört yıllık bir fakülteye yerleşti. 2016'da temel liselerin ÖSYM tarafından, 'özel lise' kategorisinde değerlendirilmesi nedeniyle bu sonucun ortaya çıktığı dile getiriliyor.

FEN LİSELERİ YÜZDE 2'DE SABİT

En başarılı okullardan fen liselerinin sınava giren bütün öğrenciler arasındaki oran beş yıl boyunca yüzde 2'de sabit kalsa da, sadece fen lisesi öğrencilerinin lisansa yerleşmeleri değerlendirildiğinde 2015 ile 2016 arasında yüzde 5'lik bir düşüş olduğu görüldü.

MESLEKLER DÖRDÜNCÜ

Aralarında ticaret meslek, endüstri meslek, kız meslek, otelcilik ve turizm meslek, sağlık meslek gibi liselerin yer aldığı meslek liseleri ise son beş yılda yüzde 9 -11 arasında değişen bir yerleşme oranı yakaladı. Bu yıl yüzde 10 ile 2015'teki yüzde 11'lik oranın gerisinde kalan meslek okulları arasında en başarılılar ise 11 bin 901 adayını dört yıllık lisans programlarına yerleştiren kız meslek liseleri oldu.

İMAM HATİPLERİN LİSANSI KAZANANI AZ

Son beş yılda ÖSYS'ye başvuran öğrenci sayısı oldukça artan imam hatip liseleri de, pastadaki payını istikrarlı bir şekilde yukarı taşıyan okul türleri arasında yer aldı. 2012'deki yüzde 3'lük payını, bu yıl yüzde 8'e yükselen imam hatipler, 2016'da 32 bin 288 adayını lisans düzeyinde üniversiteli yaptı. Geçen yıl bu sayı 25 bin 511 olmuştu. Ancak, imam hatiplerin öğrenci mevcuduna bakıldığında, lisans programlarına yerleşenlerin oranının oldukça düşük olduğu görülüyor. İmam hatiplilerin 2015'te yüzde 17.04'ü bir lisans programına yerleşirken, 2016'da bu oran yüzde 16.22'ye geriledi.

ÖĞRETMEN LİSELERİ DE KAYIPTA

2014'ten itibaren fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerine dönüştürülen öğretmen liselerinden ÖSYS 2016'ya başvuranların sayısında da düşüş yaşandı. 2015'te 43 bin 684 öğrencinin başvurduğu ÖSYS'de, bu yılki sayı 41 bin 119 oldu. Bu düşüş beklendiği gibi genel oranlara da yansıdı. 2015'te lisans programlarına yerleşenler arasındaki payı yüzde 6 olan öğretmen liseleri, bu yıl yüzde 5'e geriledi.

SOSYAL BİLİMLERİN BAŞARISI FAZLA

2016 ÖSYS'ye başvuran adaylarının yüzde 68'ini bir lisans programına yerleştirerek, en başarılı okul türü olan sosyal bilimler lisesi, öğrenci sayısı çok az olduğu için, genel tabloda yüzde 1'lik bir pay bile elde edemedi. Bu yıl ÖSYS'ye başvuran 2 bin 266 sosyal bilimler mezununun 1.533'ü bir lisans programına yerleşti.

Kaynak:Hürriyet
PAYLAŞ