Yargıtay'dan çiftçi için emsal karar: Haczedilemez

Çiftçilikle uğraşan vatandaş borcunu ödeyemeyince mahkeme haciz kararı verdi. Haczin iptalini isteyen çiftçiye güzel haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme emsal bir karara imza atarak çiftçinin eli ayağı olan traktörün haczedilemeyeceğine hükmetti.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla ve bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti. Yüksek mahkeme, herhangi bir araştırma yapmadan çiftçinin traktörünün haczine hükmeden mahkeme kararını bozdu.

PAYLAŞ